TÓM TẮT TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP – HỒ CHÍ MINH

1665
Tóm tắt tuyên ngôn độc lập
Tóm tắt tuyên ngôn độc lập
5/5 - (1 bình chọn)

5 BÀI TÓM TẮT TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

Bài mẫu tóm tắt tuyên ngôn độc lập số 1

Tuyên ngôn độc lập được mở đầu bằng những câu trích dẫn từ “Tuyên ngôn độc lập” của Mỹ . Tuyên ngôn độc lập được nhân quyền và dân quyền” của Pháp để khẳng định rằng quyền độc lập và quyền tự do của dân tộc Việt Nam. Tiếp đó, bản tuyên ngôn độc lập đã lên án tội ác của thực dân Pháp đối với dân tộc Việt Nam  trong đó có hơn 80 năm chúng đã xâm lược chúng ta. Đó là một tội ác về kinh tế , chính trị , văn hóa, tội bán nước những  hai lần cho Nhật Bản. Tuyên ngôn độc lập đã  nêu cao nên được  cuộc đấu tranh chính nghĩa và thắng lợi của nhân dân ta. Bản tuyên ngôn độc lập đã kết thúc bằng những lời tuyên bố rằng quyền độc lập và quyền  tự do và ý chí quyết tâm để  bảo vệ độc lập tự do của toàn dân tộc.

Bài mẫu tóm tắt tuyên ngôn độc lập số 2

Trong Tuyên ngôn độc lập,  trích dẫn được bản hai bản “Tuyên ngôn độc lập” (1776) của Mỹ và “Tuyên ngôn độc lập” Nhân quyền và Dân quyền” (1791) của Pháp. Hai bản Tuyên ngôn này khẳng định quyền bình đẳng, quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của mọi con người ở mọi dân tộc. Tác giả dùng chính lí lẽ của đối phương đáp trả lại đối phương, nhắc nhở đối phương đang đi ngược lại những gì mà tổ tiên họ để lại. Đã đặt ra ba cuộc cách mạng  ngang bằng nhau, trong đó có cách mạng Việt Nam cùng một lúc đã thực hiện được nhiệm vụ của hai cuộc cách mạng  của Mĩ và Pháp. Sánh vai với các nước bé nhỏ với các nước cường quốc năm châu. Từ quyền của  con người Bác đã mở rộng thành quyền của người dân tộc. Đây cũng  là một suy luận hết sức quan trọng vì đối với những nước thuộc địa như vậy nước ta lúc bấy giờ thì  khi nói đến quyền của con người thì  phải đòi lấy quyền của dân tộc ta. Dân tộc có độc lập, nhân dân mới có tự do, hạnh phúc. Đó là những đóng góp riêng của tác giả và cũng là của dân tộc ta vào một trong những trào lưu tư tưởng rất cao đẹp và vừa mang tầm vóc quốc tế vừa mang ý nghĩa nhân đạo của nhân loại ta  trong thế kỉ XX.

Bài mẫu tóm tắt tuyên ngôn độc lập số 3

Tuyên ngôn độc lập là một  áng văn chính luận rất mẫu mực, cho thấy được tấm lòng và tài năng của Chủ tích Hồ Chí Minh. Mở đầu cho ta thấy được những câu trích dẫn từ “Tuyên ngôn độc lập” của Mỹ, Tuyên ngôn độc lập “nhân quyền và dân quyền” của Pháp đã  khẳng định được  quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Tiếp đó, bản tuyên ngôn độc lập đã  lên án tội ác của thực dân Pháp đối với  người dân tộc Việt Nam,  trong đó có hơn 80 năm chúng đã  xâm lược chúng ta. Đó là một  tội ác về kinh tế , chính trị , văn hóa, tội bán nước  nhữn hai lần cho Nhật. Bản tuyên ngôn  độc lập đã nêu cao được  cuộc đấu tranh chính nghĩa và thắng lợi của nhân dân ta. Bản tuyên ngôn độc lập đã kết thúc bằng  những lời tuyên bố của quyền độc lập tự do và ý chí quyết tâm để bảo vệ độc lập tự do của toàn dân tộc ta.

Bài mẫu tóm tắt tuyên ngôn độc lập số 4

Ngày 2/9/1945 Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khi  khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa , mốc son chói lọi trong lịch sử đã đánh dấu những  kỷ nguyên mới , kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Văn bản Tuyên ngôn độc lập đã được  Bác viết cho ai? Người viết đó để hướng tới “đồng bào cả nước”  hơn 80 năm đã qua những tiếng rên xiết dưới ách xâm lược của thực Pháp và phát xít Nhật. Không chỉ vậy mà đối tượng của bản Tuyên ngôn độc lập còn là một  nước thực dân xâm lược của thế lực thù địch đó đã dã tâm cướp đi nước ta  một lần nữa, đặc biệt là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã đồng thời  hướng đến toàn thể nhân dân trên toàn thế giới. Bác viết như thế nào? Người  đã đưa ra  một cơ sở lý luận và cơ sở thực tế cho bản Tuyên ngôn độc lập của dân tộc ta.  Trước hết về cơ sở lí luận được Bác trích dẫn về quyền bình đẳng, quyền sống, quyền tự do, quyền tham mưu cầu về hạnh phúc trong bản Tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776, bản Tuyên ngôn độ c lập Nhân quyền và Dân quyền năm 1791 của Pháp. Về cơ sở thực tiễn  thì Bác đã  tố cáo  về tội ác của thực dân Pháp đã gây ra cho dân tộc ta hơn 80 năm qua. Từ đó  đã đập tan luận điệu xảo trá, bẻ gãy ngọn cờ “bảo hộ”của chúng. Cuối cùng Bác viết để làm gì? Mục đích cao cả nhất, lớn lao nhất của bản Tuyên ngôn độc lập  là: tuyên bố xóa bỏ  hết chế độ thực dân phong kiến, khẳng định được  quyền tự chủ và bình đẳng của dân tộc ta trên toàn thế giới và khẳng định được quyết tâm  để bảo vệ nền độc lập dân tộc ta bằng tất cả “tinh thần và lực lượng, tính mạng của cải”. Tuyên ngôn độc lập đã hội tụ được vẻ đẹp tư tưởng và tình cảm của Hồ Chí Minh đồng thời cho thấy sự  khát vọng cháy bỏng về độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.

Bài mẫu tóm tắt tuyên ngôn độc lập số 5

Tuyên ngôn độc lập – văn kiện có ý nghĩa lịch sử sống còn với vận mệnh dân tộc ta. Ở  Mỹ có Tuyên ngôn độc lập vào  năm 1776, ở Pháp có bản Tuyên ngôn độc lập Nhân quyền và Dân quyền vào  năm 1791 thì Việt Nam có bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh được tuyên bố vào  ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình để xóa bỏ hết chế độ thực dân, phong kiến; tư đó đã  khẳng định được quyền tự chủ và vị thế của dân tộc ta trên thế giới, đó là  một mốc son chói lọi đánh dấu kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Tuyên ngôn độc lập được Bác triển khai theo ba nội dung rất rõ ràng. Phần mở đầu: Bác có đưa ra  về cơ sở cho bản Tuyên ngôn đọc lập nói về quyền bình đẳng, quyền sống, quyền tự do, quyền tham mưu cầu  về hạnh phúc,  dựa vào hai bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ và Pháp thì hai nước tư bản lớn trên thế giới với hai quốc gia xâm lược Việt Nam. Bác đã dùng những lời  lí lẽ đó để làm bản lề vạch ra cho ta thấy  được những việc làm trái với tuyên ngôn  độc lập của chúng. Phần nội dung: Những cơ sở thực tế đã được chỉ ra và đó là những tội ác của Pháp, chúng đã thi hành ở nước ta  đã hơn 80 năm nay trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục. Tất cả những điều đó  đã đập tan luận điệu xảo trá của kẻ thù đã vả đang và sẽ nô dịch nước ta trở lại. Phần kết luận: Lời tuyên bố rất đanh thép và khẳng định  được quyết tâm sắt đá  và giữ vững nền độc lập của  dân tộc ta. Tuyên ngôn độc lập đã hội tụ được vẻ đẹp  về tư tưởng và tình cảm của Hồ Chí Minh đồng thời cho  chúng thấy  được khát vọng cháy bỏng về độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.

THAM KHẢO THÊM BÀI VIẾT

CHI TIẾT: Tóm tắt kiến thức ông già và biển cả

CHI TIẾT: Soạn bài tuyên ngôn độc lập

THAM KHẢO: MỞ BÀI TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP