TÓM TẮT BÀI VIỆT BẮC – TỐ HỮU

1991
Tóm tắt bài viết bắc
Tóm tắt bài viết bắc
5/5 - (2 bình chọn)

Tóm tắt bài việt bắc mẫu 1

Chiến dịch Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi, Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương đã được kí kết, hòa bình lập lại, miền Bắc nước ta đang  được giải phóng, hoàn thành vẻ vang của sứ mệnh lãnh đạo cuộc kháng chiến, tháng 10/1954, các cơ quan Trung ương Đảng và Chính phủ đã rời chiến khu Việt Bắc để  về Hà Nội. Nhân sự kiện có tính chất lịch sử này thì  Tố Hữu đã sáng tác được bài thơ Việt Bắc. Việt Bắc là 1 đỉnh cao của thơ ca với  cách mạng Việt Nam của thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp. Tác phẩm đã được chia làm 2 phần như sau: phần đầu đã  tái hiện lên giai đoạn gian khổ nhưng lại rất vẻ vang của cách mạng và kháng chiến ở chiến khu Việt Bắc thì nay đã trở thành những kỉ niệm rất sâu sâu nặng trong lòng người, phần sau đã  nói về sự gắn bó giữa miền ngược và miền xuôi trong viễn cảnh đất nước hòa bình và ca ngợi những công ơn của Đảng và của Bác đối với dân tộc.

Tóm tắt bài thơ việt bắc mẫu 2

Việt Bắc là khúc ca hùng tráng và cũng là khúc tình ca về cách mạng và về cuộc kháng chiến . Thể hiện sự gắn bó, ân tình sâu nặng với nhân dân và đất nước trong niềm tự hào của dân tộc… Việt Bắc là khúc hát ân tình chung của những người cách mạng và của  những người kháng chiến, của cả dân tộc qua tiếng lòng của nhà thơ. Bên cạnh đó, bài thơ còn cất lên được  âm hưởng mà  anh hùng ca vang dội và đưa ta về với một thời kì lịch sử hào hùng và trọng đại của đất nước.

Tóm tắt nội dung bài thơ việt bắc mẫu 3

Tố Hữu (1920 – 2002) Thời thơ ấu: sinh ra và lớn lên trong một  gia đình Nho học ở Huế với vùng đất cố đô rất thơ mộng còn lưu giữ được  nhiều nét văn hóa dân gian. Thời thanh niên: sớm đã giác ngộ cách mạng, hăng say hoạt động và đấu tranh cách mạng, trải qua rất nhiều lần tù ngục. Sau đó, Tố Hữu đã  liên tục giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của đất nước, đặc trách mặt trận văn hóa văn nghệ.

Tóm tắt nội dung trong bài thơ việt bắc mẫu 4

Chiến dịch Điện Biên Phủ đã  kết thúc và thắng lợi. Tháng 7/1954 Hiệp định Giơ-ne-vơ trở về Đông Dương được kí kết. Hòa bình lập lại, miền Bắc nước ta đang được giải phóng và bắt tay vào sự nghiệp để xây dựng nên  cuộc sống mới và một trang sử mới của đất nước ta đã được mở ra. Tháng 10/1954 những người kháng chiến từ từ căn cứ miền núi trở về miền xuôi, Trung ương Đảng và Chính phủ đã rời chiến khu Việt Bắc về lại Thủ Đô Hà Nội với sau 9 năm kháng chiến trong gian khổvà  trường kỳ. Nhân sự kiện thời sự có tính lịch sử ấy thì  Tố Hữu đã sáng tác được nên bài thơ Việt Bắc đã  ghi lại được những tình cảm và mối quan hệ gắn bó khăng khít, nghĩa tình sâu nặng giữa nhân dân Việt Bắc và với cán bộ  chiến sĩ cách mạng.

Tóm tắt nội dung có trong bài thơ việt bắc mẫu 5

Chiến dịch Điện Biên Phủ đã  kết thúc và thắng lợi. Tháng 7/1954 Hiệp định Giơ-ne-vơ trở về Đông Dương được kí kết. Hòa bình lập lại, miền Bắc nước ta đang được giải phóng và bắt tay vào sự nghiệp để xây dựng nên  cuộc sống mới và một trang sử mới của đất nước ta đã được mở ra. Tháng 10/1954 những người kháng chiến từ từ căn cứ miền núi trở về miền xuôi, Trung ương Đảng và Chính phủ đã rời chiến khu Việt Bắc về lại Thủ Đô Hà Nội với sau 9 năm kháng chiến trong gian khổvà  trường kỳ. Nhân sự kiện thời sự có tính lịch sử ấy thì  Tố Hữu đã sáng tác được nên bài thơ Việt Bắc đã  ghi lại được những tình cảm và mối quan hệ gắn bó khăng khít, nghĩa tình sâu nặng giữa nhân dân Việt Bắc và với cán bộ  chiến sĩ cách mạng.

 

Sắc thái tâm trạng của bài thơ: đó là tâm trạng rất bâng khuâng, bồn chồn và bịn rịn lưu luyến của nhân vật trữ tình trong cuộc chia tay. Lời đối đáp trong bài thơ đã Sử dụng thủ pháp gợi tình (hai nhân vật đều xưng – gọi là “mình” và “ta”) đã bộc lộ lên tâm trạng tạo ra sự đồng vọng và đó là sự phân thân của cái tôi trữ tình.

THAM KHẢO THÊM BÀI VIẾT

Tham khảo: Mở bài phân tích việt bắc bức tranh tứ bình

Tham khảo: Tóm tắt nội dung trong bài thơ tây tiến

CHI TIẾT: SOẠN BÀI VIỆT BẮC