If I do and If I did

1950
1.2/5 - (32 bình chọn)

If I do and If I did là 2 trường hợp hay bị các bạn học sinh hiểu nhầm với nhau trong quá trình ôn thi đại học môn tiếng anh. Để hiểu rõ về 3 từ này cũng như các trường hợp sử dụng và ý nghĩa của nó mời các bạn cùng đọc bài viết dưới đây nhé!

*** Các kiến thức liên quan:

Định nghĩa và cách sử dụng của should

Cách sử dụng của Had better và It’s time học sinh cần biết.

Cấu trúc if + thì quá khứ 

(if I found/if you were/if we didn’t…) Nhưng nó không mang nét nghĩa quá khứ (past):

 • What would you do if you won three million pounds? (we don’t really expect this to happen).

Bạn sẽ làm gì nếu bạn trúng số được ba triệu bảng Anh?

 • I don’t really want to go to their birthday party, but I probably will go. They’d be offended if I didn’t go.

Tôi thực sự không muốn đến dự buổi tiệc sinh nhật của họ, nhưng có thể là tôi sẽ đi. Họ sẽ cảm thấy phật ý nếu như tôi không tới

Thông thường ta không dùng would ở mệnh đề if của câu:

 • I would be very frightened if somebody pointed a gun at me. (thông nói “If somebody would point”)

Tôi sẽ rất hoảng sợ nếu như ai đó chĩa súng vào tôi.

 • I’d be grateful if you would send me your bro-chure as soon as possible.

Tôi biết ơn nếu bạn gửi đến cho tôi cuốn tự giới thiệu càng sớm càng tốt.

 • “Shall I close the door?” “Yes, please, if you would”.

“Tôi đóng cửa nhé? “Vâng, xin cứ tự nhiên”.

Trong phần mệnh đề của câu (ngoại trừ mệnh đề if) chúng ta dùng would /wouldn’t:
 • If you took more exercise, you’d probably feel heathier.

Nếu như bạn vận động nhiều hơn, chắc là bạn sẽ cảm thấy mạnh khỏe hơn.

 • Would you mind if I used your phone?

Bạn có phiền nếu tôi sử dụng điện thoại?

 • I’m not tired enough to go bed yet. I wouldn’t sleep (if I went to bed now).

Tôi chưa đủ mệt để đi ngủ bây giờ, tôi sẽ không ngủ được.

Could và might cũng có thể được sử dụng:

 • If you took more exercise, you might feel heathier. (it is possible that you Would feel heathier).
 • If it stopped raining, we could go out. (we would be able to go out).

Nếu trời tạnh mưa, chúng ta có thể đi chơi.

Không dùng when trong những câu tương tự như các câu ở bài này:

 • They would be offended if we didn’t accept their invitation, (không nói “when we didn’t”)

Họ sẽ phật ý nếu ta không nhận lời mời của họ,

 • What would you do if you were bitten by a snake? (không nói “when you were bitten”)

Bạn sẽ làm gì nếu bạn bị rắn cắn?

Hy vọng phần tổng kết trên có thể giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập tiếng anh 12 cũng như có thể trang bị cho mình hành trang kiến thức vững vàng cho kỳ thi sắp tới nhé!

***Bạn có thể xem thêm: 

Thi Quá khứ đơn là gì

Thì hiện tại hoàn thành