Tính điểm thi tốt nghiệp 2022
  • Đối tượng xét tuyển
  • Điểm Toán
  • Điểm Văn
  • Môn thi tự do
  • Điểm Ngoại Ngữ
  • Trung bình tổ hợp KHTN - Tính thử
  • Trung bình tổ hợp KHXH - Tính thử
  • Điểm TB lớp 12 (Ví dụ: 8,5)
  • Điểm khuyến khích
  • Điểm ưu tiên