Đại học Kinh tế Quốc Dân tuyển sinh 2022

2115
Đại học kinh tế quốc dân tuyển sinh 2022
5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 4/1, đã có thông tin về Phương án tuyển sinh năm 2022 dự kiến trường Đại học Kinh tế Quốc Dân 2022. Theo đó, tổng chỉ tiêu dự của trường là 6100 thí sinh. Trong đó, dành 80-85% xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường; 10-15% xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp năm 2022.

Đại học Kinh tế Quốc Dân tuyển sinh 2022

Năm 2022 này, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ dự kiến tuyển sinh 60 mã ngành, chương trình, tăng 6 mã tuyển sinh mới. Về xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, trường sẽ có thông báo chi tiết cho từng đối tượng tuyển thẳng.

Điểm trúng tuyển xác định theo mã ngành, chương trình; không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển.

Xét điểm tử cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.

Trường không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển, ngoài các quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Nếu xét tuyển theo từng phương thức xét tuyển trước chưa đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển theo các phương thức xét tuyển sau.

Với các phương thức, đối tượng xét tuyển có sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thí sinh cần đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường, dự kiến 20 điểm gồm điểm ưu tiên.

Đối tượng xét tuyển kết hợp Đại học Kinh tế Quốc Dân

Xét tuyển kết hợp gồm 7 nhóm đối tượng, theo đề án tuyển sinh của trường như sau:

Đối tượng 1: Thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT và ACT

-Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có chứng chỉ quốc tế trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 1/6/2022, SAT từ 1200 điểm trở lên, hoặc ACT từ 26 điểm trở lên.

-Chỉ tiêu dự kiến: 1-3% tổng chỉ tiêu

-Cách thức xét tuyển: Xét từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển (ĐXT) quy về thang 30 được xác định như sau:

ĐXT=Điểm SAT *30/1600+điểm ưu tiên (nếu có)

ĐXT=Điểm ACT *30/36 + điểm ưu tiên (nếu có)

Đối tượng 2:Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM.

-Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 100 điểm trở lên hoặc của Đại học Quốc gia TPHCM đạt từ 800 điểm trở lên.

-Chỉ tiêu dự kiến: 15-20% tổng chỉ tiêu

-Cách thức xét tuyển: Xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển quy về thang 30 được xác định như sau:

+Với điểm thi ĐGNL của Đại học Quốc gia Hà Nội:

ĐXT=Điểm ĐGNL *30/150 = điểm ưu tiên (nếu có)

+Với điểm thi ĐGNL của Đại học Quốc gia TPHCM:

ĐXT= Điểm ĐGNL *30/1200 = điểm ưu tiên (nếu có)

Đối tượng 3:Thí sinh có điểm thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa, Hà Nội

(Đối tượng này được xét tuyển theo quy chế chung của nhóm ĐHBK Hà Nội)

-Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có điểm đánh giá tư duy (ĐGTD) năm 2022 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đạt từ 20 điểm (quy đổi về thang 30) trở lên.

-Chỉ tiêu dự kiến: 5% tổng chỉ tiêu

-Cách thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển được xác định như sau:

ĐXT=Điểm ĐGTD quy đổi+điểm ưu tiên (nếu có)

Đối tượng 4: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia.

Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh cùng lúc thỏa mãn 2 điều kiện

(1)  có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 1/6/2022 đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL ITP 500 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng Nghe & Đọc 785, Nói 160, Viết 150) trở lên.

(2)  Có điểm thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 100 điểm trở lên hoặc của Đại học Quốc gia TPHCM đạt từ 800 điểm trở lên.

-Chỉ tiêu dự kiến dành cho những đối tượng này là 10 – 15% tổng chỉ tiêu.

-Cách thức xét tuyển: Xét từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển theo thang 30 được quy định như sau:

+Với điểm thi ĐGNL của Đại học Quốc gia Hà Nội:

ĐXT=(Điểm quy đổi CCTAQT)*1/3+(Điểm ĐGNL*30/150)*2/3+ điểm ưu tiên (nếu có)

+Với điểm thi ĐGNL của Đại học Quốc gia TPHCM:

ĐXT=(Điểm quy đổi CCTAQT)*1/3+(Điểm ĐGNL*30/1200)*2/3+ điểm ưu tiên (nếu có)

Bảng quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
IELTS TOELF ITP TOELF iBT TOEIC (L&R/S/W) Điểm tương đương Hệ số quy đổi Điểm quy đổi
8.0 – 9.0 650-657 110-114 985/200/200 10 1.5 15
7.5 627-649 102-109 965/190/190 10 1.4 14
7.0 590-626 94-101 945/180/180 10 1.3 13
6.5 561-589 79-93 890/170/170 10 1.2 12
6.0 543-560 60-78 840/160/160 10 1.1 11
5.5 500-542 46-59 785/160/150 10 1.0 10

 

Đối tượng 5: thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với 2 môn thi tốt nghiệp THPT

-Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 1/6/2022 đạt IETLS5.5 hoặc TOEFL iTB 46 (4 kỹ năng Nghe & Đọc 785, Nói 160, Viết 150) trở lên và có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 của tổ hợp bất kỳ trong tổ hợp xét tuyển của trường đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng, dự kiến 20 điểm trở lên.

-Chỉ tiêu dự kiến của trường là 15 – 20% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.

-Cách thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển theo thang 30 được quy định như sau:

ĐXT=(Điểm quy đổi CCTAQT)+tổng điểm 2 môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó: tổng điểm 2 môn xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của môn Toán và 1 môn bất kỳ thuộc các tổ hợp xét tuyển của trường (Trừ môn tiếng Anh).

Đối tượng 6: học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên, THPT trong điểm quốc gia kết hợp với 2 môn thi tốt nghiệp THPT.

-Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh cùng lúc thỏa mãn 3 điều kiện:

(1) Là học sinh hệ chuyên (3 năm lớp 10,11, 12) của các trường THPT chuyên toàn quốc, học sinh hệ chuyên các trường THPT trọng điểm quốc gia.

(2) Có điểm trung bình chung của 6 học kỳ (3 năm lớp 10,11,12) đạt từ 8.0 trở lên (Điểm trung bình học kỳ nào đó có thể có thể nhỏ hơn 8.0).

(3) Có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 của tổ hợp bất kỳ trong tổ hợp xét tuyển của trường đạt Ngưỡng đảm bảo chất lượng dự kiến từ 20 điểm trở lên.

– Chỉ tiêu dự kiến dành cho những đối tượng này là 10 – 15% tổng chỉ tiêu.

-Cách thức xét tuyển: Xét từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển theo thang 30 được quy định như sau:

ĐXT= điểm TBC học tập 6 kỳ +tổng điểm 2 môn xét tuyển +điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó: tổng điểm 2 môn xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của môn Toán và 1 môn bất kỳ thuộc các tổ hợp xét tuyển của trường.

Đối tượng 7:những thí sinh đã tham gia vòng thi tuần “Đường lên đỉnh Olympia” hoặc đạt giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố hoặc giải khuyến khích quốc gia kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT.

-Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh thỏa mãn 2 điều kiện:

(1) Thí sinh đã tham gia vòng thi tuần Cộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” của Đài Truyền hình Việt Năm hoặc thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; hoặc đạt giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh,

(2) Có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 của tổ hợp đăng ký xét tuyển theo mã ngành /chương trình của Trường đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dự kiến 20 điểm trở lên.

– Chỉ tiêu dự kiến 5% tổng chỉ tiêu.

-Cách thức xét tuyển: xét từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển. Điểm xét tuyển theo thang 30 được quy định như sau:

ĐXT=Điểm tổ hợp xét tuyển+Điểm thưởng+Điểm ưu tiên (nếu có)

-Trong đó:

+Điểm tổ hợp xét tuyển của thí sinh tương ứng với các tổ hợp xét tuyển của mã ngành/chương trình theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.

+Điểm thưởng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia: Vòng thi năm 1 điểm; vòng thi quý 0.75 điểm, vòng thi tháng 0.50 điểm; vòng thi tuần 0.25 điểm.

+Điểm thưởng giải học sinh giỏi: Giải khuyến khích quốc gia 0.5 điểm; giải cấp tỉnh/thành phố: giải Nhất 0.5 điểm; giải Nhì 0.25 điểm; giải Ba 0 điểm.

(nguồn: https://vov2.vov.vn/giao-duc-dao-tao/truong-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-nam-2022-31846.vov2)