Cách dùng trạng từ tiếng anh Already, Still, Yet, For

1710
Cách dùng trạng từ tiếng anh Already, Still, Yet, For
5/5 - (1 bình chọn)

Một trong những thành phần thường xuất hiện trong các câu tiếng anh hoàn chỉnh đó là trạng từ. Trong rất nhiều các trạng từ tiếng anh thì có một số trạng từ được sử dụng phổ biến hơn cả đó là Already, Still, Yet và For. Vậy cách dùng các trạng từ này trong tiếng anh như thế nào?

1. Cách sử dụng trạng từ Already

Already có nghĩa tiếng việt là đã. Nếu trong câu tiếng anh có sử dụng trạng từ này thì chứng tỏ nó đang thể hiện một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

Từ already thường có vị trí ở trước động từ hoặc cuối câu.

Nếu xét về thì hiện tại hoàn thành thì cấu trúc ngữ pháp có sử dụng từ already sẽ là:

Subject + have/has + already + past participle

Ví dụ: He’s already gone home (Câu này nghĩa là anh ấy đã về nhà rồi).

2. Cách sử dụng của trạng từ Yet

Trạng từ Yet có nghĩa giống với Until now dịch sang tiếng việt là cho tới giờ.

Yet thường được dùng trong câu phủ định hay những câu có động từ chia ở thì hiện tại hoàn thành.

Nếu trong câu tiếng anh có dùng trạng từ Yet thì ý muốn thể hiện một hành động sẽ xảy ra và nó được đặt ở vị trí cuối câu.

Ví dụ: It’s 9 o’clock and Mike hasn’t got up yet (Nghĩa là đã 9h rồi mà Mike vẫn chưa dậy)

3. Cách sử dụng trạng từ Still

Still có nghĩa tiếng việt là vẫn, thể hiện một hành động hoặc một tình huống nào đó vẫn còn đang tiếp tục tiếp diễn, chưa có sự thay đổi hoặc là có dấu hiệu kết thúc gì cả.

Ví dụ: It’s 10 o’clock pm Tom was still working. (Nghĩa là đã 10h đêm rồi mà Tom vẫn đang làm việc).

Still khi được dùng trong câu phủ định thì nghĩa của nó sẽ phụ thuộc vào vị trí đứng trước hay sau “not”.

Nếu trạng từ still đặt ở phía trước động từ thì nó mang nghĩa là hành động đó chưa bắt đầu.

Ví dụ: Lan still doesn’t have my gift (Nghĩa là Lan vẫn chưa nhận được quà của tôi).

Nếu trạng từ still đứng sau động từ thì nó có nghĩa là hành động đó đã kết thúc.

Ví dụ: Lan doesn’t still have my gift.

Câu này giống hệt với câu ví dụ ở trên, chỉ khác vị trí của trạng từ still, nó có nghĩa là Lan không còn giữ món quà của tôi nữa.

Lưu ý:

Hai trạng từ Still và Yet có nghĩa gần giống nhau nên nếu bạn không phân biệt được thì sẽ dễ bị nhầm lẫn.

Ví dụ:

Câu dùng từ still “Is it still raining?” nghĩa là trời vẫn còn đang mưa à?

Câu dùng từ Yet “Has it stopped raining yet?” nghĩa là trời đã tạnh mưa chưa?

Cách dùng trạng từ tiếng anh Already, Still, Yet, For

4. Cách dùng trạng từ For

For được sử dụng để thể hiện một hành động, một sự việc xảy ra trong một khoảng thời gian không xác định cụ thể.

Ví dụ: I have been cough for three days. (Nghĩa là tôi bị ho trong suốt 3 ngày)

Trong câu này, sự việc xảy ra là “have been cough” kéo dài trong một khoảng thời gian là 3 ngày. Thời gian này không xác định chính xác là khi nào nên dùng trạng từ “for” đặt trước three days.

For còn được sử dụng trong một trường hợp khác là câu hỏi.

Ví dụ: How long have you been cough? – For a 5 days.

Câu này có nghĩa là bạn bị ho bao lâu rồi – Tôi bị 5 ngày rồi.

Qua những chia sẻ trên, hy vọng các bạn đã có thêm kiến thức về các trạng từ already, still, yet, for. Đây cũng là một trong những phần ngữ pháp tiếng anh quan trọng nên bạn hãy chịu khó học về các trạng từ này nhé!

Bài viết liên quan:

Tổng hợp kiến thức tiếng anh 12

Định nghĩa và cách sử dụng của should

Cách sử dụng của can could would you