Bài tập tính quy luật di truyền quần thể – Sinh học 12

1729
Bài tập tính quy luật di truyền quần thể - Sinh học 12
Bài tập tính quy luật di truyền quần thể - Sinh học 12
5/5 - (1 bình chọn)

Cung cấp đầy đủ các dạng bài tập tính quy luật di truyền quần thể thường gặp và phương pháp giải chính xác

Kiến thức tính quy luật di truyền quần thể – Sinh học 12

Để có thể làm được bài tập chuyên đề này, trước tiên, các bạn học sinh cần nắm rõ các kiến thức cơ bản nhất về quy luật di truyền quần thể. Các kiến thức bao gồm có:

A. Di truyền quần thể

I. Đặc trưng của di truyền của quần thể

  • Tần số alen
  • Tần số kiểu gen

II. Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và giao phối gần

  • Trong quần thể tự thụ phấn
  • Trong quần thể giao phối gần (giao phối cận huyết)

III. Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối

  • Khái niệm quần thể ngẫu phối
  • Cân bằng di truyền của quần thể

B. Các công thức di truyền học quần thể

I. Công thức tính tần số Alen trong một quần thể

II. Công thức tính thành phần kiểu gen trong quần thể tự thụ phấn, tự phối

III. Công thức tính thành phần kiểu gen trong quần thể giao phần hoặc giao phấn tự do (Quần thể ngẫu phối)

IV. Công thức xác định số kiểu gen trong quần thể

Để tìm hiểu chi tiết các kiến thức về di truyền học quần thể, các bạn có thể tham khảo bài viết: Kiến thức về di truyền học quần thể – Sinh học 12

 

Bài tập về tính quy luật di truyền học quần thể

Trên đây là các dạng bài thường gặp trong chuyên đề di truyền học quần thể, hy vọng với bài viết này, các bạn sẽ có thể thành thạo hơn về các dạng bài, và dành được điểm số cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Bài viết liên quan: 

Bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền