Bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền – Sinh học 12

1684
Bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền – Sinh học 12
Bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền – Sinh học 12
3/5 - (2 bình chọn)

Kiến thức về tính quy luật của hiện tượng di truyền – Sinh học 12

Để có thể làm được được dạng bài tập về tính quy luật của hiện tượng di truyền các bạn phải nắm được kiến thức của chuyên đề tính quy luật của hiện tượng di truyền. Các kiến thức các bạn cần nắm chắc bao gồm có:

1. Quy luật Menden quy luật phân ly

 • Phương pháp di truyền học của Menden
 • Hình thành học thuyết khoa học
 • Cơ sở tế bào học của quy luật phân ly

2. Quy luật Menden: quy luật phân ly độc lập

 • Lai 2 tình trạng
 • Cơ sở tế bào học
 • Ý nghĩa của quy luật Menden

3. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

 • Tương tác gen
 • Tác động đa hiệu của gen

4. Liên kết gen và hoán vị gen

 • Liên kết gen
 • Hoán vị gen
 • Ý nghĩa của hiện tượng liên kết gen và hoán vị gen

5. Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

 • Di truyền liên kết với giới tính
 • Di truyền ngoài nhân

6. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

 • Mối liên hệ giữa gen và tính trạng
 • Sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường
 • Mức phản ứng của kiểu gen

Chi tiết các bạn có thể tham khảo: Kiến thức Tính quy luật của hiện tượng di truyền

 

Bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền – Sinh học 12

Tổng hợp các dạng bài trọng tâm và thường xuyên gặp chuyên đề Tính quy luật của hiện tượng di truyền. Các bạn hãy cùng tham khảo.

Link xem và tải tài liệu bài tập tính quy luật của của hiện tượng di truyền: tại đây

 

Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Bài tập cơ chế di truyền