15 chuyên đề ngữ pháp tiếng anh cần học khi thi ôn thi THPT

2074
chuyên đề ngữ pháp tiếng anh thpt
Rate this post

Đối với thi tốt nghiệp THPT môn tiếng anh thì kiến thức ngữ pháp là vô cùng quan trọng. Nếu bạn nắm chắc ngữ pháp thì việc trả lời các câu hỏi tiếng anh sẽ rất đơn giản. Xem trong bộ đề thi tiếng anh những năm trước thì chúng tôi thấy có 15 chuyên đề ngữ pháp tiếng anh quan trọng bạn nên học khi ôn thi tốt nghiệp THPT tiếng anh.

Chuyên đề 1: Các thì (Tenses)

Chuyên đề này có 3 nhóm thì chính gồm thì hiện tại, quá khứ và tương lai.

  • Trong thì hiện tại lại được chia ra thành 4 loại: thì hiện tại đơn (Simple present), thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous), thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) và hiện tại hoàn thành tiếp diễn (tiếng anh là Present Perfect Continuous).

Ví dụ:

I have been to the island of Bali.  (Tôi đã đến hòn đảo Bali) Câu này là thì hoàn tiện hoàn thành.

  • Trong Thì quá khứ có: Thì quá khứ đơn (tiếng anh là Past Simple), Thì quá khứ tiếp diễn (tiếng anh là Past Continuous), Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect) và Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous).
  • Trong Thì tương lai có: Thì tương lai đơn (Simple Future), Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous), Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) và Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous).

Chuyên đề 2: Các dạng thức của động từ (Gerund and infinitive)

Dạng thức động từ gồm có: Gerund – (V – ing) và Động từ nguyên thể (to – V)

Chuyên đề 3: Các loại từ (Types of Words)

Các loại từ gồm có:

– Noun: là danh từ

– Verb: là Động từ/Phrasal Verb (cụm động từ)

– Adjective: là Tính từ

– Interjection: là Thán từ

– Article: là Mạo từ

– Adverb: là Trạng từ

– Pronoun: là Đại từ

– Conjunction: là Liên từ

– Preposition: là Giới từ

Chuyên đề 4: Câu bị động (tiếng anh là Passive Voice)

Chuyên đề 5: Động từ thiếu khuyết (Modal verbs)

Sử dụng Can/Could/May/Might/Ought to/…

Chuyên đề 6: Câu giả định (Subjunctive)

Câu giả định bao gồm 2 loại câu chính là câu điều kiện và câu điều ước.

  • Câu điều kiện (tiếng anh là Conditional sentences ) bao gồm: Câu điều kiện loại 1 (Conditional sentences type 1), loại 2 và loại 3.
  • Câu điều ước (Wish/If only) bao gồm:

– Điều ước ở thời điểm hiện tại (Present wish)

– Điều ước ở thời điểm quá khứ (Past wish)

– Điều ước ở thời điểm tương lai (Future wish)

Chuyên đề 7: Mệnh đề (Clauses )

Mệnh đề trạng ngữ (Adverbial clauses)

Mệnh đề quan hệ (Relative clause)

Mệnh đề danh ngữ (Nouns clause)

Chuyên đề 8: Đảo ngữ (Inversions )

Phần đảo ngữ bao gồm đảo ngữ với câu điều kiện “với NO” và đảo ngữ với trạng từ phủ định với “only/not only…but also/till/until.

Chuyên đề 9: Câu gián tiếp (Reported speech )

Chuyên đề 10: So sánh (Comparison )

So sánh bao gồm so sánh hơn (Comparative), so sánh ngang bằng (equal Comparison), so sánh kép (Douple Comparative) và so sánh nhất (Superlative).

Chuyên đề 11: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject & Verb Agreement)

chuyên đề ngữ pháp tiếng anh thpt

Chuyên đề 12: Cấu tạo từ (Word formation)

Chuyên đề 13: Sự kết hợp từ (Collocations)

Chuyên đề 14: Ngữ âm (Phonetics)

Chuyên đề 15: Đọc hiểu (Reading)

Phần này đòi hỏi bạn phải sở hữu một lượng từ mới, cấu trúc ngữ pháp nhất định thì mới có thể sâu chuỗi được một đoạn văn để đọc và hiểu. Đọc hiểu tổng hợp khá nhiều kiến thức nên muốn học tốt phần này bạn hãy ôn luyện thật nhiều.

Trên đây là những chuyên đề ngữ pháp tiếng anh trọng điểm trong thi tốt nghiệp THPT. Các bạn cứ học bám sát theo các chuyên đề trên chắc chắn sẽ thi tốt môn tiếng anh.

Tham khảo thêm:

Các dạng bài trong đề thi tiếng anh tốt nghiệp THPT